OSMANLICA OCR

Osmanlıca veya Osmanlı Türkçesi, 13 ile 20. Yüzyıllar arasında Anadolu’da ve Osmanlı Devleti’nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmıştır. Osmanlıca Arapça ve Farsçadan etkilenmiş bir Türk dilidir. Alfabe olarak Arap alfabesinin Farsça ve Türkçe için uyarlanmış bir biçimi kullanılmıştır. Halk arasında bazen yanlış kullanım olarak bu dil dönemi için “Eski Türkçe” tabiri kullanılmaktadır.

Günümüzde ihtiyaç duyabileceğimiz birçok önemli kaynaklar, tapular, belgeler, kayıtlar, 20. yüzyılın başlarına kadar hayatını sürdüren Osmanlıca diliyle yazılıdır. Bu kaynakların sağlıklı bir şekilde metne dönüştürülmesi gerek arşiv noktasında gerekse kaynak olarak kullanılabilmesi açısından önemlidir.

Günümüzde çok sayıda Osmanlıca kaynağın taranıp çevrilmesi zaman almaktadır. Osmanlıca OCR özelliği ile matbu Osmanlıca metinlerin metne çevrilmesi mümkündür. NLP ve Yapay Zekâ teknikleri ile Osmanlıca metinlerin günümüz Türkçesine çevrilmesi ve sadeleştirilmesi çalışmaları da devam etmektedir.

Osmanlı Alfabesi

Sayılar

  • بر (bir)
  • ايکی (iki)
  • اوچ (üç)
  • درت (dört)
  • بش (beş)
  • التی (altı)
  • يدی (yedi)
  • سكز (sekiz)
  • طقوز veya دوقوز (dokuz)
  • اون (on)