ÇOK KULLANICILI SİSTEMLER

Aynı anda birden fazla kullanıcının programı kullanmasına ve çalıştırmasına olanak tanıyan sistemlerdir.

Çok kullanıcılı doküman yönetim, arşiv ve takip yazılımlarında kullanıcıların birbirlerinden farklı görev ve sorumlulukları olduğu düşünüldüğünden ve doküman gizliliğinin korunması açısından yetkilendirme özelliği bulunmaktadır. Sistem yöneticisi, kullanıcılara çeşitli yetkiler tanımlayarak izin kısıtlaması getirebilir, kullanıcı yöneticinin izin verdiği dokümanlara erişebilir, değişiklik yapabilir veya kaldırabilir.

Bu şekliyle şirket içerisinde bir doküman havuzu oluşturulmuş olacaktır. Kullanıcılar kendi alanlarındaki dokümanlara erişebilecekken yönetici tüm dokümanları bu sistemden takip ediyor olacaktır.

Bu tarz çok kullanıcılı sistemler, şirket içindeki belge trafiğini en aza indirecek, kağıttan tasarruf etmeyi sağlayacak, zaman yaratacağından verimliliği olumlu etkileyecektir.