Arşiv Yönetimi

Fiziksel ortamda mevcut olan belgelerin, elektronik ortama geçirilmesi ya da elektronik ortamda belgelerin üretilmesi, kontrol edilmesi, düzenlenmesi

Devamı

Belge Yönetim Sistemi

Belge Yönetim Sistemleri, kurumsal iletişim sonucu üretilen, kanıt değeri taşıyan, özgün ve forma sahip dokümanların kayıt altına alınması

Devamı

Ocr Nedir?

Optik Karakter Tanıma veya Optik Karakter Okuyucu olarak adlandırılan bu yazılımlar, taranan bir belgede, bir fotoğrafta veya el yazısıyla yazılmış bir

Devamı

Bulut Sistemin Güvenliği

Güvenli veri iletimi: Kurum ağı ve bulut arasındaki tüm iletişim güvenli bir kanal üzerinden gerçekleştirilmeli ve açık anahtar altyapısını sunan SSL/TLS

Devamı

Osmanlıca Ocr

Osmanlıca veya Osmanlı Türkçesi, 13 ile 20. Yüzyıllar arasında Anadolu’da ve Osmanlı Devleti’nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmıştır.

Devamı

Dijital Arşiv

Dijital Arşiv Sistemi, dosyaların ve belgelerin taranarak veya taranmış dosyaların sisteme aktarımı yapılarak kategorilere ayrılmış, elektronik ortamda

Devamı

Doküman Arşiv Sistemi

Arşiv, bütün dünyada kurumların gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucunda meydana gelen, idari, hukuksal, tanıklık, kurumsal değeri olan ya da tekrar

Devamı

Bulut Tabanlı Sistemler

Bilgisayarlar ve diğer cihazlar için, istendiği zaman kullanılabilen ve kullanıcılar arasında paylaşılan bilgisayar kaynakları sağlayan, internet tabanlı

Devamı

Doküman Yönetim Sistemi

Doküman Yönetim Sistemi ve kısa ifade ile DYS ler, sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonunu ve yönetimini için geliştirilmiş

Devamı

Evrak Yönetim Sistemi

Evrak Yönetim Sistemi, kağıda aktarılmaya aday bilginin elektronik ortamda tutulup yönetilmesidir.

Devamı

Fiziksel Arşiv

Geçmiş dönemlere ilişkin bilgilere hızla erişim yeteneği, bir organizasyonun kurumsallığının önemli göstergelerinden biridir.

Devamı

Web Uygulama Güvenliği

Bankacılık ve e-ticaret gibi kullanıcıların hassas bilgilerini işleyen web uygulamalarının güvenlik testlerinin yapılması şirketlerin iç ve dış

Devamı

Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi

Kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanmış olup, "kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi"

Devamı

KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı karar ile yürürlüğe girmiştir.

Devamı

Doküman İmhası Nedir?

Doküman imhası, ileride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen, arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme dışında kalan, hukuki kıymetini

Devamı

Çok Kullanıcılı Sistemler

Aynı anda birden fazla kullanıcının programı kullanmasına ve çalıştırmasına olanak tanıyan sistemlerdir.

Devamı