BELGE YÖNETİM SİSTEMİ

Şirketlerin fiziksel dokümanlarını dijital ortama aktarıp takip edebilecekleri aynı zamanda fiziksel arşiv yönetimlerini sağlayabilecekleri bir sistemdir.

NEDEN BİZ?

Kurumların iş süreçlerine entegrasyonu kolaydır. Arşivlenmiş dokümanlara kolay ve hızlı erişim sağlar. Fiziksel arşive ait stok durumu anlık takip edilebilir. Parametrik doküman tipi tanımlama özelliği sayesinde firmalara esneklik sağlar. Belge indeksleme aşamasında OCR metodu kullanılarak hatalı veri girişini engeller. Gelen/Giden evrak takibi, birden fazla firma tanımı, doküman talep yönetimi, fiziksel ve dijital imha yönetimi yapılabilir. Bilinen dijital dosya tiplerini destekler. Fiziksel arşiv lokasyon ve yerleşim planı sistem üzerinden tanımlanabilir.

FAYDALARI

Süreçlerin ve dokümanların dijital ortama aktarılmasına olanak sağlar. Maliyetleri azaltır. Güvenliği arttırır. Dokümanlara hızlı erişimi sağlar. Süreçlere entegrasyonu kolaydır.

KİMLER KULLANABİLİR?

Süreçlerini dijital ortamda yürütmek isteyen kamu ya da özel kurumların tamamı kullanabilir. Başlıcaları; telekomünikasyon operatörleri, bankalar, sigorta şirketleri, oteller, hastaneler ve okullar.